Tranh ,ảnh

Tranh thêu chữ thập

Tranh thêu chữ thập

Chủ đề :    Thiếu niên Chất liệu tranh :    Vải Aida Nguyên liệu thể hiện     :Chỉ màu

Tranh cồ xưa

Tranh cồ xưa

Chủ đề:     Con vật Chất liệu tranh:     Đồng thau Nguyên liệu thể hiện :    Đồng Kích thước :    106cm x 65cm

Tranh nghệ thuật : Hoa, cây cỏ

Tranh nghệ thuật : Hoa, cây cỏ

Chủ đề:     Hoa,cây cỏ Chất liệu tranh :    Composit Nguyên liệu thể hiện :    Chạm khảm Kích thước:     350 x 350

Tranh nghệ thuật : Tảo Phát Bạch Đế Thành

Tranh nghệ thuật : Tảo Phát Bạch Đế Thành

Chất liệu tranh :    Xuyến Chỉ Nguyên liệu thể hiện :    Mực tàu Kích thước :    55cmx80cm