Thiệp chúc mừng

Thiệp lớn 14x20cm

Thiệp lớn 14x20cm

Chất liệu:     Giấy Màu sắc :    Đa màu sắc, Xuất xứ :    Việt Nam