Hột xoàn 4.0 ly

hot-xoan-4-0-lyjpg

+ Size: 4,0 ly
+ Color: F,H
+ Clarity: VVS2
+ Kiểm định tại công ty PNC

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng Danh Mục